Grönskärs fyr

Uppdrag: Inventering, ritningar, beskrivningar, kontroll och besiktning
B: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
E: Puts & Platt
A: Ove Hidemark 90-talsrenoveringen