Startsida

Krister Berggren, civilingenjör.
Specialist på äldre byggnadsteknik
och restaureringskonst. Nyttjar gärna

modernaste teknik om det gagnar
bevarande av kulturarvet.
Foto: Calle Althoff.

Medarbetare
Assar Legerstam har med sin stora teoretiska och praktiska kompetens bidragit till många av företagets projekt från 1990 och fram till i dag.
Niklas Berggren har främst under de senaste åren medverkat i ett flertal projekt med sitt CAD-kunnande i 2d- och 3d-projektering.

Verksamhetsområden
Teknisk konsult inom bygg- och anläggningsteknik.

Affärsidé
Att tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster såsom utredningar, projektering och ledning av restaureringsprojekt avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Uppdragsgivare
Våra uppdragsgivare finns framför allt inom grupperna staten, församlingar, kommuner, länsstyrelser och företag. Vi utför inga uppdrag åt konsument (privatpersoner) eller bostadsrättsföreningar.


Stadsholmens Kulturhuspris 2003 (delat med Ove Hidemark):
Prismotivering: Ove Hidemark och Krister Berggren har vid arbete med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse löst komplicerade frågeställningar med stor känslighet för byggnadernas uttryck och historiska kvaliteter och med djup respekt för den traditionella byggnadstekniken. I sin mångåriga verksamhet har de i praktisk handling på detta sätt utfört en betydande pionjärgärning för bevarandet och uppskattningen av äldre tiders byggnadskonst. Dessutom har de gjort värdefulla insatser för spridning av denna kunskap.


Företagsdata
Firmanamn: Krister Berggren Byggkonsult AB
Tidigare firmanamn: Berggren & Engström Byggkonsult AB
Organisationsnummer: 556403-2604
Startår: 1990