Gustav Vasas rondell, Nyköpingshus

Uppdrag: Grundförstärkning byggnadskonstruktion
B: Statens Fastighetsverk
E: Züblin
A: Ola Forsby
G: Sven Hultsjö, Martin Stenbock