Skogskrematoriet Program för restaurering, foton sida 2