Birkamuseet, Björkö

Uppdrag: Byggnadskonstruktion

B: Riksantikvarieämbetet

A: Gunnar Mattsson