Frösunda herrgård magasinsbyggnad

Uppdrag: Byggnadskonstruktion
B: SAS Institute
A: FRAM Arkitekter
E: PEAB och Söderås Timmerhus, Jan Strand