Gustav Vasas rondell, Nyköpingshus grundförstärkning

Uppdrag: Projektering
B: Ola Forsby arkitektkontor AB (slottsarkitekt)
E: Züblin