Klara kyrka tornrenovering

Uppdrag: Byggnadskonstruktion och projektledning
B: Domkyrko församling
E: Puts & Platt
A: Jan Lisinski