Skanskvarn vingar, Stockholm

Uppdrag: Projektering
B: Stockholms Fastighetskontor
E: Gysinge Kulturbygg, Dan Gavell