Turkiska paviljongen Beckershov, reparation strandmurar

Uppdrag: Inventering, projektering och byggledning
B: Länsstyrelsen i Södermanlands län
E: SH Bygg