Sederholmska gravkoret, Tunabergs kyrkogård

Uppdrag: Inventering, ritningar, beskrivningar, kontroll och besiktning
B: Tunabergs församling
E: TP Mur & Puts
A: Sven Nyström