Sundbybergs kyrka yttre renovering

Uppdrag: Planering och projektering samt projektledning
B: Sundbybergs församling
E: Puts & Tegel
A: Sven Nyström